گروه بنگاه‌ها: همه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در طول مسیر و در مرز مهران به‌صورت شبانه‌روزی فعال است.

بر این اساس، ۶ دستگاه خودپرداز سیار این بانک نیز در مناطق مرزی ، ۱۰ دستگاه کانتینر مجهز به دستگاه‌‌های خودپرداز در خارج از مرز و همچنین ۱۰دستگاه خودپرداز در لابی هتل‌های کربلا نصب و مستقر شده اند و امکان برداشت دینار عراق از این خودپردازها وجود دارد.