بموجب تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

جهت دریافت فرم گواهی نقل و انتقال سهام موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم از لینک های زیر می توانید اقدام نمائید.

جعبه دانلود
+دانلود با لینک مستقیم
+ حجم فایل : ۹۷ کیلوبایت
+ فرمت فایل : PDF