پایان هفته برای نخستین بار آزمون تحلیلگری بازار سرمایه به صورت الکترونیکی در تهران برگزار می شود.

امیرهوشنگ عزیزی، رییس ادارۀ آموزش و آزمون SIDSCO با بیان این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: این آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور ۹۰ شرکت کننده برگزار می شود.

وی تصریح کرد: داوطلبینی که برای این آزمون ثبت نام کرده اند باید از ۱۹ دی ماه جهت دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس https://icmc.seo.ir مراجعه کنند.

آزمون الکترونیک تحلیلگری بازار سرمایه در روز جمعه ۲۴ دی ماه طی دو نوبت صبح و عصر در شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار می شود.