آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری http://www.chaabok.com Mon, 24 Jul 2017 11:08:06 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 پیوست شماره ۱۰-بخشنامه متن اصلاحی بند (۱۲) ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/05/02/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%af-%db%b1/ http://www.chaabok.com/1396/05/02/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%af-%db%b1/#respond Mon, 24 Jul 2017 11:07:38 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80268 باتوجه به نامه شماره ۹۵/۱۳۳۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ سازمان  امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل اصلاح گردیده است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجرا می […]

نوشته پیوست شماره ۱۰-بخشنامه متن اصلاحی بند (۱۲) ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/02/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b0-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%af-%db%b1/feed/ 0
دانلود نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی سال ۹۵ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/#respond Mon, 24 Jul 2017 06:48:23 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80250 نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی سال ۹۵ جهت دانلود شما کاربران گرامی وبسایت چابک قرار داده شده است. یادآوری این نکته ضروری است که این نرم افزار ویژه اشخاص حقوقی بوده و برای استفاده اشخاص حقیقی نمی باشد.برای نصب نرم افزار می توانید از لینک های پائین استفاده نمائید.فایل نرم افزار به صورت zip […]

نوشته دانلود نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی سال ۹۵ اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/feed/ 0
فایل دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/#respond Mon, 24 Jul 2017 05:32:11 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80237 فایل دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای دانلود شما کاربران گرامی وبسایت چابک قرار داده شده است. بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصـوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسـبت بـه ثبـت نـام جهـت دریافـت کـارت اقتصـادی […]

نوشته فایل دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/feed/ 0
پیوست شماره ۹-متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-9-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-9-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84/#respond Sun, 23 Jul 2017 12:40:25 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80102 ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی  ـ  وضع هرگونـه عـوارض بـه کالاهـای ترانزیتـی بـه پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

نوشته پیوست شماره ۹-متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-9-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84/feed/ 0
پیوست شماره ۸-مواد ارجاعی قانون موسوم به تجمیع عوارض مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87/#respond Sun, 23 Jul 2017 12:31:16 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80096 ماده ۳ – مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین میگردد:  الف ـ انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثنای نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه میشوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه های نوشابه […]

نوشته پیوست شماره ۸-مواد ارجاعی قانون موسوم به تجمیع عوارض مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87/feed/ 0
پیوست شماره ۷-متن مواد ارجاعی قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b3/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b3/#respond Sun, 23 Jul 2017 11:43:16 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80092 ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سراسر شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشـو ر تعیـین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قـانونی شـهر عـوارض خـاص سـالانه بـه مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق […]

نوشته پیوست شماره ۷-متن مواد ارجاعی قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b3/feed/ 0
پیوست شماره ۶-متن موادارجاعی قانون اداره شهرداریها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-6-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/ http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-6-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 23 Jul 2017 11:28:48 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80083 ماده ۷۷  قانون اداره شهرداریها رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع میشود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول […]

نوشته پیوست شماره ۶-متن موادارجاعی قانون اداره شهرداریها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/05/01/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-6-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
پیوست شماره ۵-متن مواد ارجاعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%88/ http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%88/#respond Sun, 23 Jul 2017 09:38:13 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80078 ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل درآمد […]

نوشته پیوست شماره ۵-متن مواد ارجاعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%88/feed/ 0
پیوست شماره ۴-متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%86/ http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%86/#respond Sun, 23 Jul 2017 08:42:19 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80074 ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی […]

نوشته پیوست شماره ۴-متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%86/feed/ 0
پیوست شماره ٣-متن مواد ارجاعی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a3-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85/ http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a3-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85/#respond Sun, 23 Jul 2017 07:34:33 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80070 ماده ۸ قانون مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴– سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می گردد. مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با […]

نوشته پیوست شماره ٣-متن مواد ارجاعی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a3-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85/feed/ 0
پیوست شماره ۲-مواد ارجاعی قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1/ http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1/#respond Sat, 22 Jul 2017 19:53:51 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80063   ماده (۶) قانون امور گمرکی – هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی میباشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده […]

نوشته پیوست شماره ۲-مواد ارجاعی قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/04/31/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1/feed/ 0
کد اختصاصی اشخاص خارجی در صورت معاملات فصلی http://www.chaabok.com/1396/04/31/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/ http://www.chaabok.com/1396/04/31/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/#respond Sat, 22 Jul 2017 12:26:43 +0000 http://www.chaabok.com/?p=80048 یکی از مشکلاتی که اکثر مودیان مالیاتی هنگام ارسال صورت معاملات فصلی با آن مواجه هستند، نحوه دریافت شماره اختصاصی اشخاص خارجی هنگام وارد نمودن اطلاعات واردات و صادرات می باشد. برای این منظور باید اقدامات زیر را انجام دهید: هنگامی که می خواهید در سامانه صورت معاملات فصلی، اطلاعات مربوط به واردات را تکمیل […]

نوشته کد اختصاصی اشخاص خارجی در صورت معاملات فصلی اولین بار در آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های حسابداری پدیدار شد.

]]>
http://www.chaabok.com/1396/04/31/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/ 0