شرکت صنایع ارتباطی آوا

استخدام ، شرکت صنایع ارتباطی آوا

شرکت صنایع ارتباطی آوا , استخدام مینمایدکارشناس ارشد , حسابداری،کارشناس حسابداری , مسلط به نرم افزارهای مالی , قوانین مالیاتی و بیمه
تلفن : ۰۲۱-۴۳۶۱۲۴۱۱  ایمیل: info@ava.ir

کلمات کلیدی آگهی: ,