تبلیغات

تسهيل و تسريع امور مالياتي با ارسال الکترونيکي صورت معاملات

دسترسي به اطلاعات، شرط اساسي تحقق عدالت مالياتي است. اين اطلاعات شامل اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي  موديان است.

اين مهم به شيوه هاي گوناگوني پي گيري مي شود. با توجه به پيچيدگي،تنوع و تعدد فعاليت هاي اقتصادي وتجاري، استانداردسازي و سازماندهي فرايند جمع آوري اطلاعات پايه مالياتي امري اجتناب ناپذير است. يکي از راهکارهايي که قانونگذار براي تحقق اين مسئله در نظر گرفته، ارائه صورت معاملات به صورت فصلي است. بر اساس ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي پس از پايان هرفصل به اداره امورمالياتي مربوطه تحويل نمايند. بند (الف): صاحبان مشاغلي که مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت و موازين استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري کنند. بند(ب): صاحبان مشاغلي که برحسب اين قانون مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند و نمونه هاي دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه گرديده و دردسترس قرار گرفته است. موديان تا سال 89 تمام ليست معاملات فصلي خود را به صورت دستي تهيه مي‏ کردند و به حوزه مربوطه ارائه و درقبال آن رسيد دريافت مي کرد

ند. از سال 90 به بعد سازمان امور مالياتي کشور فرايند ارائه صورت معاملات را تغيير داد به اين صورت که ادارات مالياتي هيچ گزارشي را از مشمولان به صورت دستي نمي‏ پذيرند و افراد بايدفهرست معاملات خود را به صورت الکترونيکي از طريق سايت سازمان امور مالياتي ارسال و يا درقالب يک CD به اداره امورمالياتي مربوطه تحويل نماييد.
ارائه صورت معاملات فصلي به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي صورت مي گيرد. اين نظام يکپارچه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته اجرا شده است و مبناي ماليات ستاني است. علاوه بر کارکردهاي مذکور، ارائه الکترونيکي صورت معاملات فصلي بخشي از خدمات شهر الکترونيک است، يعني اين خدمات بخشي از يک روياي بزرگ تر است. شهر الکترونيک، شهري است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس‌هاي دولتي و سازمان‌هاي بخش خصوصي بصورت آنلاين و بطور شبانه‌روزي، در هفت روز هفته با کيفيت و ضريب ايمني بالا با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي آن انجام مي‌شود. به اين ترتيب ديگر نيازي به حرکت فيزيکي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت نيست.
همچنين با الکترونيکي شدن فرايند ارائه صورت معاملات زمان اتلاف شده شهروندان در ترافيک کاهش مي يابد اين مشکل در کلان شهري مانند تهران حادتر است اگر سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان را يک ساعت در نظر بگيريم، روزانه 12 ميليون ساعت وقت مردم در ترافيک تلف مي‏شود،که به معني اتلاف حجم زيادي از انرژي نيروي انساني کشور است.
علاوه بر اين عرضه خدمات بهتر مي شود،چرا که ديگر خبري از ارتباط يک به يک مودي و مامور مالياتي نيست وموديان با سامانه هاي آنلاين تعامل مي کنند،همچنين خطاهاي احتمالي انساني در ثبت،نگهدار ي و پردازش اطلاعات کاهش مي يابد.
از اين گذشته ارائه الکترونيکي صورت معاملات فصلي باعث توزيع عادلانه‌تر امکانات و خدمات مي‏شود،بدين صورت که کمبودها و کاستي هاي ،عدم دسترسي در فضاي واقعي در فضاي مجازي وجود ندارد وموديان صرف نظر از موقعيت جغرافيايي شان فرصت هاي برابري براي استفاده از خدمات دارند .
سرانجام اينکه هدف غايي تمام تلاش ها و اقدامات نظام مالياتي دستيابي به عدالت مالياتي است. موديان با ارائه منظم فهرست معاملات خود به تشخيص درست ماليات وتحقق اين هدف ياري مي رسانند. مسئله ‏اي که مطالبه موديان و آرمان نظام مالياتي است.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری