تبلیغات

جابجایی ۵۶۷ هزار نیروی کار/۲۰ درصد مهاجرت‌ها برای کار است

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش جدید وزارت کار از وضعیت مهاجرت‌های انجام شده در سطح کشور نشان می‌دهد که جابه‌جایی و مهاجرت به منظور جستجوی کار، یکی از عوامل اصلی تغییر مکان افراد در کشور است.

ویژگی‌های جمعیت مهاجر به تفکیک علت مهاجرت با تاکید بر مهاجرت نیروی کار سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که جمعیت مهاجر در این سال، ۵۶۷۹۶۳ نفر است. بیشترین دلیل مهاجرت به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، جستجوی کار و جستجوی کار بهتر بوده است؛ که این موارد در نقاط شهری نیز برقرار است. در نقاط روستایی نیز بیشترین دلیل مهاجرت به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، پایان خدمت وظیفه و جستجوی کار است.

از بین جمعیت مهاجر سال ۱۳۹۳، تعداد ۲۳۳۴۰۱ نفر (۴۱ درصد) از نظر اقتصادی فعال هستند که از این تعداد ۱۷۹۶۶۷ نفر شاغل (۷۷ درصد) و ۵۳۷۳۳ نفر بیکار (۲۳ درصد) هستند. در این سال بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل به ترتیب مربوط به جستجوی کار، جستجوی کار بهتر و پیروی از خانوار بوده است. کمترین علت مهاجرت این قشر نیز مربوط به انجام خدمت وظیفه و پایان تحصیل بوده است.

بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال ۱۳۹۳ به ترتیب مربوط به پایان خدمت وظیفه، پیروی از خانوار، جستجوی کار و جستجوی کار بهتر است. کمترین علت مهاجرت این قشر نیز مربوط به انتقال شغلی و تحصیلی بوده است.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری