تبلیغات

استاندارد حسابرسی ۲۰۰-اهداف کلی حسابرس مستقل

استاندارد حسابرسی 200

این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسـابرس مسـتقل را در حسابرسـی صـورتهای مـالی طبـق استانداردهای حسابرسی، تبیین می کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسـابرس مستقل تعیین می گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحـی شـده بـرای دسـتیابی بـه آن اهداف، توصیف می شود. ایـن اسـتاندارد همچنـین دامنـه کـاربرد و سـاختار اسـتانداردهای حسابرسی را تشریح می کند و مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل در تمام حسابرسیها از جملـه الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی را مشـخص مـی کنـد.

با توجه به توضیحات فوق،و برای آشنایی بیشتر شما کاربران گرامی وبسایت چابک،فایل پی دی اف مربوط به استاندارد حسابرسی ۲۰۰ که مربوط به اهداف کلی حسابرس مستقل می باشد را براس دانلود آماده نموده ایم که از لینک زیر می توانید آن را دانلود نمائید.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری