تبلیغات

بخشنامه ۵۰۰۰/۹۲/۴مورخ ۹۲/۱/۵(دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۲)

بخشنامه

اداره کل استان

به پیوست تصویر بخشنامه  ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه مورخ ۹۰/۱۲/۲۴شورایعالی کار درخصوص تعین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۲ و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.

۱ـ حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی ( به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع ) در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۶۲،۳۷۵ ریال اعلام می گردد.

۲ـ سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۱، معادل ۱۰ درصد بعلاوه رقم ثابت ۱۹،۴۸۵ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۹۱ از رقم روزانه ۱۲۹،۹۰۰ ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۶۲،۳۷۵ ریال کمتر نباشد. ضمنا” کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آئین نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های ۵ و ۵٫۱ جدید درآمد خواهد بود.

مزد روزانه شغل درسال ۱۳۹۲=( ۱۹،۴۸۵ + ۱،۱ × آخرین مزدروزانه شغل درسال ۱۳۹۱ )
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد
.

۳ـ کلیه پرداختی های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۲ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال جاری ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ ترمیم می گردد.

۴ـ به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۱۳۹۲ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه ( ۱۲۹،۹۰۰ ریال ) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۲ کارفرما لیست حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها به شرح بند ۲ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.

۵ـ دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ۱۷۸،۶۰۰ ریال، سایر رانندگان معادل ۲۱۱،۱۰۰ ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ۱۶۲،۳۷۵ ریال تعیین می گردد.

۶ـ با توجه به بخشنامه های شماره ۱ ، ۷/۷ و ۲/۷ مشترک فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده ۶ آئین نامه اجرایی شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ و بند های ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی شماره ۱۴۲۸۳/۴۵۲۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۹ مصوب هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحد های مسکونی به ازاء هر متر مربع زیر بنا بر اساس حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۲ بوده و حق بیمه سهم کارگران ساختمانی نیز بر مبنای ۷ درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۶۲،۳۷۵ ریال در سال ۱۳۹۲ محاسبه و وصول خواهد شد. ضمنا” بخشنامه تلخیص شده و تکمیلی مربوطه و همچنین دستمزد مقطوع کارگران مزبور با رعایت ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی متعافبا” ارسال خواهد شد.

۷ـ با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱،۱۳۶،۶۰۰ ریال تعیین می گردد و رعایت موضوع در ماه های ۳۱ و ۳۰ روزه الزامی می باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، کلیه مدیران و مسئولین واحدهای اجرایی و ستاد مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود

مهرداد محقق زاده
معاون فنی و درآمد

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری