تبلیغات

بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته)

بخشنامه

احتراماً ، به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده «۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » قانون مذکـور جهت بهره برداری و اقـدام لازم ارسال می گردد .

محمد قاسم پناهی

———————————————————————————————————————————————–

تفاهم نامه

موضوع : نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره ۴/۱۲۰/۳۳۴۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۰وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند « ۱۷ » ماده «۱۲ » قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد .

۱-وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند .

۲-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده « ۱۷ » قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

۳-سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده « ۲۱ » اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند .

۴-سـازمـان ها و شرکـت های وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها یا ارائه خـدمات صـرفـاً معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افـزوده و تبعاً تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت.

۵-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع ، سازمان ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالــیاتی ندارنـد بابـت خرید اقـلام با مصـارف صرفـاً دفاعـی موضــوع مصـوبه شماره ۲۳۵۳۷۱/ ت /۴۱۹۵۸ هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود .

۶-سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می توانند در راستای ماده « ۲۷ » قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده « ۲۷ » این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد .

۷-در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره « ۲ » ماده « ۲۷ » این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید .

۸-پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود

۹-به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۰ گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال ۱۳۹۰ شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید.

۱۰- کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود .

مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد .

مجید بکائی

علی عسکری

معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری