به گزارش خبرنگار ایرنا، کرمعلی قندالی یکشنبه در جمع تعدادی از عشایر هرمزگان اظهار داشت:سال گذشته ۱۵ میلیارد ریال نیز از منابع استانی برای عشایر هرمزگان تصویب شد که چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافت.
رئیس سازمان امور عشایر ایران خواستار کمک به آبرسانی به عشایر در هرمزگان شد و بیان داشت: در همین راستا از بودجه ماده ۱۲ – ۱۰ حدود ۱۰ میلیارد ریال به استان هرمزگان اختصاص یافت.
قندالی با اشاره به ضرورت کمک به آبرسانی سیار به عشایر هرمزگان ایجاد راه های دسترسی را نیز از نیازهای اساسی عشایر استان اعلام کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این نشست بیان داشت: جمعیت عشایر استان ۲۰ هزار نفر شامل سه هزار و ۴۸۳ خانوار است که دارای ۵۰۰ هزار واحد دامی هستند و ۱۰ درصد مواد پروتئینی و صنایع دستی استان را تولید می کنند.
ناصر حیدری پوری ادامه داد: جمعیتی از عشایر استان کرمان و فارس به صورت کوچ رو به هرمزگان مهاجرت می کنند که نیاز است در سرشماری آتی برای جامعه عشایری کشور این جمعیت در جمعیت عشایر هرمزگان لحاظ شود.
وی افزود: تمام دستگاه های اجرایی در تنظیم بودجه و برنامه ها، اختصاص اعتبار برای مناطق عشایرنشین را مورد توجه قرار دهند تا محرومیت این مناطق کاهش یابد.
۷۱۹۸/۲۰۹۴

انتهای پیام /*


به این مطلب امتیاز بدهید:
اختصاص بیش از ۹ میلیارد ریال اعتبار پرداخت وام به عشایر هرمزگان
به این مطلب امتیاز دهید: