راس گیری چک  یکی از روش های معمول در محاسبه سررسید مبالغ در تاریخ های مختلف میباشد که بر دو روش انجام میشود یکی بر مبنای کوچکترین تاریخ مرجع راس و یکی بر مبنای تاریخ وارد شده در مرجع راس . برای این منظور ابتدا جمع مبالغ را حساب کرده سپس تعداد روز مابین تاریخ مرجع راس و تاریخ ها را محاسبه کرده در مبلغ آن ضرب میکنیم  مجموع مضارب بدست آمده تقسیم بر جمع مبالغ عددی به ما خواهد داد که آن عدد راس بحساب میآید این عدد را به تعداد روز مرجع راس گیری اضافه میکنیم حاصل تاریخ راس این مبالغ در تاریخ های مختلف است .

چک

مثال

در زیر مثالی از روش کار  عنوان شده است تاریخ مرجع راس در این مثال وجود ندارد و تعداد روز های چک محاسبه و درج شده است پس مرجع راس  تاریخ روز جاری میباشد

چک مدت چک مبلغ چک مبلغ چک ضربدر مدت چک

چک ۱ ۲۰ روزه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال—————-> 4.000.000 ریال
چک ۲ ۳۰ روزه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال —————> 4.500.000 ریال
چک ۳ ۴۵ روزه ۱۰۰٫۰۰۰ ریال—————-> 4.500.000 ریال
چک ۴ ۱۰ روزه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال—————->5.000.000 ریال

———– ————-
۹۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰/۹۵۰٫۰۰۰=۱۹ روز


به این مطلب امتیاز بدهید:
راس گیری چک چیست؟
به این مطلب امتیاز دهید: