بانک مرکزی نرخ تورم تولید کننده (در شاخص میانگین سالانه) در پایان مهر ماه را بدون تغییر نسبت به ماه قبل ۳٫۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهر ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۴ به‌ میزان ۳٫۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تورم سالانه تولید کننده در مهر ماه بدون تغییر بوده اما تورم نقطه به نقطه ۰٫۳ درصد افزایش داشته است.

منبع: فارس