یکی از فعالیت هایی که حسابداران در پایان هر ماه انجام می دهند محاسبه حقوق و دستمزد و تهیه لیست حقوق و بیمه و ارسال آن به سازمان تامین اجتماعی می باشد.سوالی که همیشه ممکن است ایجاد شود این است که چرا باید این کار تکراری در پایان هر ماه توسط حسابداران انجام گردد.خوب کسانی که با قوانین و مقررات تامین اجتماعی آشنا هستند می دانند که عدم ارسال لیست بیمه و عدم پرداخت حق بیمه دارای عواقب و جرایمی برای کارفرماهاست و لذا می بایستی در تهیه و ارسال به موقع لیست بیمه حساسیت ویژه ای داشته باشند.حال این سوال مطرح می گردد که اگر ما لیست بیمه را به موقع ارسال نکنیم میزان جریمه ای که سازمان تامین اجتماعی برای ما در نظر خواهد گرفت به چه میزان بوده و آیا این جریمه قابلیت بخشودگی دارد یا خیر.برای اینکه بهتر بتوانیم پاسخ این سوال را بدهیم استناد می کنیم به سایت تامین اجتماعی و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت شفاف چرایم عدم ارسال لیست بیمه را مشخص نموده است که در زیر به آن اشاره می گردد:

سامانه دریافت لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان

  • مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است.
  • برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.
  • درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.
  • جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب ٩/۵/٧٣ مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان ٢% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ٢۶/۵/٨٢، محاسبه و مطالبه خواهد شد.
  • اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت ٣٠% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود
  • با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ٣٠% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.


به این مطلب امتیاز بدهید:
مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست
به این مطلب امتیاز دهید: