افزایش متوسط سهم مالیات بر کالاها و خدمات در سالهای ۹۲ تا ۹۴ بیانگر اهتمام دولت یازدهم جهت کاهش بار مالیاتی تولید و تعقیب سیاستهای خروج از رکود بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا و بر اساس اعلام دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ به ۳۸ درصد رسید این در حالی است که این میزان در سالهای ۸۴ تا ۹۱ برابر با۲۸ درصد بود.

 همچنین متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای در سالهای ۹۲ تا ۹۴ به ۴۶ درصد رسید این در حالی است که این میزان در سالهای ۸۴ تا ۹۱ برابر با ۳۹ درصد بوده است.


به این مطلب امتیاز بدهید:
متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP به ۶٫۱۵ درصد رسید
به این مطلب امتیاز دهید: