بانک شهر، نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، این بانک، جدول نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناس و همچنین نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجی را اعلام کرد.

بر این اساس، جدول نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی به شرح زیر است:

نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناس

 

سه ماهه

شش ماهه

نه ماهه

یکساله

دوره سپرده‏‏/ نوع ارز

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

دلار

۱

۲۵‏‏/۰

۵‏‏/۱

۳۷۵‏‏/۰

۲

۵‏‏/۰

۳

یورو

۵‏‏/۱

۳۷۵‏‏/۰

۵‏‏/۲

۶۲۵‏‏/۰

۳

۷۵‏‏/۰

۴‏‏/۳

 

نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجی

دوره سپرده ‏‏/نوع ارز

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

جریمه بستن

نرخ سود

دلار

۵/۲

۶۲۵/۰

۳

۷۵/۰

۴

یورو

۷۵/۲

۶۸۷۵/۰

۵/۳

۸۷۵/۰

۲/۴

درهم

۵/۲

۶۲۵/۰

۲۵/۳

۸۱۲۵/۰

۴


به این مطلب امتیاز بدهید:
نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی بانک شهر اعلام شد
به این مطلب امتیاز دهید: