به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۸/۹۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ شده بود که بیان می داشت :

” هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد.”

شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد ۱۹ و ۲۴  قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه با ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۴ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت گردد و بخشنامه مذکور، که دلالت دارد دیون و واجبات مالی تسهیم و از اموال معاف از مالیات وصول شود و سپس اگر اموال معاف از مالیات کافی برای پرداخت دیون نبود از مابقی دیون مشمول مالیات پرداخت می گردد بر خلاف مفاد ۲۴ و ۱۹ قانون مالیات های مستقیم است.


به این مطلب امتیاز بدهید:
دیون و واجبات مالی متوفی از کل ماترک اعم از اموال معاف از مالیات و مشمول مالیات پرداخت می گردد
به این مطلب امتیاز دهید: