هزینه ثبت نام در آزمون ارشد دانشگاه آزاد هشتاد هزارتومان می باشد

هزینه ثبت نام در آزمون دکتری دانشگاه آزاد یکصدو شصت هزارتومان می باشد

 


به این مطلب امتیاز بدهید:
هزینه ثبت نام درآزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد چقدر است؟
به این مطلب امتیاز دهید: