بر اساس اعداد و ارقام پیشنهاد شده در بودجه سال آینده، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ۲۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه امسال افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ۲۶۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۴۹ میلیون ریال در سال آینده در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که همین رقم در بودجه سال ۹۵ کل کشور ۲۴۸ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۷۶۶ میلیون ریال بوده است. که اختلافی حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه امسال نسبت به سال آینده دارد.

درآمد عمومی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده ۲۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال و درآمد اختصاصی ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۹۴۹ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.


به این مطلب امتیاز بدهید:
افزایش ۲۱۰۰میلیارد تومانی درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده
به این مطلب امتیاز دهید: