استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی یکی از پایه ای ترین مفاهیم حسابداری است و یادگیری این مفاهیم برای ورود به حرفه حسابداری بسیار ضروری می باشد.به جرات می توان گفت بسیاری از کارشناسان حسابداری و مدیران مالی تعداد استانداردهای حسابداری را نمی دانند.استانداردهای حسابرسی که هیچ.از این رو ما استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی را به صورت یک پست ثابت در بخش مرکز دانلود سایت چابک قرار داده ایم تا شما بصورت آنی بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.

 

ردیفشماره استانداردموضوع استاندارد
۱استاندارد شماره ۱ نحوه ارائه صورت های مالی
۲استاندارد شماره ۲ صورت وجوه جریان نقد
۳استاندارد شماره ۳ درآمد عملیاتی
۴استاندارد شماره ۴ حسابداری ذخایر ، بدهیهای احتمالی و دارییهای احتمالی
۵استاندارد شماره ۵ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
۶استاندارد شماره ۶ گزارش عملکرد مالی
۷استاندارد شماره ۷ حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
۸استاندارد شماره ۸ حسابداری موجودی مواد و کالا
۹استاندارد شماره ۹ حسابداری پیمانهای بلند مدت
 ۱۰استاندارد شماره ۱۰ حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
۱۱استاندارد شماره ۱۱  داراییهای ثابت مشهود
۱۲استاندارد شماره ۱۲  افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
۱۳استاندارد شماره ۱۳  حسابداری مخارج تأمین مالی
۱۴استاندارد شماره ۱۴  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
۱۵استاندارد شماره ۱۵حسابداری سرمایه گذاری ها  
۱۶استاندارد شماره ۱۶  تسعیر ارز
۱۷استاندارد شماره ۱۷  حسابداری داراییهای نامشهود
۱۸استاندارد شماره ۱۸  صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
۱۹استاندارد شماره ۱۹  حسابداری ترکیب واحدهای تجاری
۲۰استاندارد شماره ۲۰  سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
۲۱استاندارد شماره ۲۱  حسابداری اجاره ها
۲۲استاندارد شماره ۲۲  گزارشگری میان دوره ای
۲۳استاندارد شماره ۲۳  حسابداری مشارکتهای خاص
۲۴استاندارد شماره ۲۴  گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری
۲۵استاندارد شماره ۲۵  گزارشگری برحسب قسمت های مختلف
۲۶استاندارد شماره ۲۶ فعالیت های کشاورزی 
۲۷استاندارد شماره ۲۷ طرح های مزایای بازنشستگی 
۲۸استاندارد شماره ۲۸ فعالیت بیمه های عمومی 
۲۹استاندارد شماره ۲۹ فعالیت اجاره املاک 
۳۰استاندارد شماره ۳۰  سود هر سهم
۳۱استاندارد شماره ۳۱دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
۳۲استاندارد شماره ۳۲ کاهش ارزش دارایئ ها
۳۳استاندارد شماره ۳۳ مزایای بازنشستگی کارکنان

اطلاعات دانلود

  • فرمت فایل:
  • حجم فایل:
  • شرکت سازنده: سازنده ای وجود ندارد.
  • رمز فایل: www.chaabok.com