۱-۳-۶ استفاده  از فن حسابداری برای مشخص کردن اثر عملکردها روی حسابها یا عملکرد مالی موسسات

به طور کلی هر فعالیت مالی ، حداقل دارای دو طرف می باشد .یعنی حداقل بردوعامل اثر می گذارد. بدهکار و بستانکار

به عنوان مثال ، با خرید ملزومات به طور نسیه از یک طرف داراییها و از طرف دیگر بدهیها دستخوش تغییر می گردند.اثر هر طرف فعالیت مالی ، ممکن است بر اقلام خاصی از ترازنامه ، سود و زیان و یا برداشت باشد.

حسابها در ساده ترین شکل خود دارای سه قسمت می باشد :

عملکرد مالی

عنوان حساب

طرف راست حساب : که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بدهکار می نامند.

طرف چپ حساب: که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بستانکار می نامند.

ساده ترین شکل حساب به نام T خوانده می شود.

البته باید توجه داشت که بدهکار یا بستانکار بودن یک حساب به ماهیت آن حساب بستگی دارد . به عنوان مثال افزایش در دارایی در سمت راست یا بدهکار حساب

ثبت می شود. و کاهش در دارایی در سمت چپ یا بستانکار حساب ثبت می شود.

۱-۴ آشنایی یا شخصیت حقیقی و حقوقی

در حسابداری ، هر واحد اتصادی به عنوان یک  واحد جدا و مجزا از مالک آن و سایر موسسات در نظر گرفته می شود .هر واحد اقتصادی که طرف معاملاتی واقع و اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای آن جدا نگهداری میشود ، یک شخصیت حسابداری به حساب می آید.

کلیه حقوق و تکالیفی که قانون به شرکتها و موسسات جهت انجام کارها و وظایف خود می دهد ، شخصیت حقوقی آن شرکت یا موسسه نامیده می شود. مانند حق تابعیت یا حق اقامه دعوی .

در موسسات بازرگانی و صنعتی تفکیک شخصیت حقوقی از شخصیت حقیقی صاحب یا صاحبان (مدیران) آنها نه تنها از نظر حقوقی مفید فایده است بلکه این تفکیک از نظر حسابداری نیز آثار قابل توجهی را در بر دارد .در هم آمیختن این دو شخصیت متفاوت مشکلات بزرگی در عمل حسابدار ایجاد میکند.

به عنوان مثال ، از لحاظ مقاصد حسابداری بین یک شرکت به عنوان یک شخصیت حسابداری و حقوقی و سهامداران آن باید تمایز قائل شد.

۱-۵ آشنایی با اسناد و دفاتر مربوط به حسابداری (دفتر داری دوبل)

دفاتر قانونی

سند حسابداری عبارتست از نوشته ای که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهایی که حسب مورد ، بدهکار یا بستانکار گردیده ، تجزیه می شود.

معمولی ترین اسنادی که در تمام موسسات مورد استفاده قرار گرفته و هر حسابداری باید به خوبی با طرز تنظیم آنها آشنایی داشته باشد عبارتند از : فاکتور ، چک، سفته و برات.

برای روشن شدن وضع و نتیجه کار موسسات تجاری و غیره لازم است کلیه معاملات و عملیات را در دفتر ثبت کرده و برای حساب نگهداری نمود.

مقصود از دفاتر حسابداری ، دفاتر یا مدارکی است که اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی موسسات در آنها جمع آوری ، ثبت و طبقه بندی میشود و مبنای تهیه گزارشهای مالی قرار می گیرد.

این دفاتر عبارتند از:

  1. دفتر روزنامه
  2. دفتر کل

امروزه ، نگهداری حسابهای موسسات بترتیب دفتردار دوطرفه ، و وجود دفتری بنام  دفتر کل که خلاصه عملیات مالی در آن ثبت شود، از اهم ضروریات یک سیستم صحیح حسابداری تلقی می شود. با استفاده از روش دفترداری دوبل می توان توازن حسابها و نظم سیستم ثبت معاملات را همواره حفظ کرد.

۱-۶ آشنایی با استفاده کنندگان از حسابداری

بطور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشات حسابداری را مورد استفاده قرار می دهد، اشخاصی که اطلاعات و گزارشهای حسابداری را دریافت می کنند ، اصطلاحا استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (کاربران) می گویند.

اطلاعات تهیه شده به کمک حسابداری به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده افراد و گروههای مختلف که با واحد اقتصادی در ارتباط هستند ، قرار می گیرد .بعضی از این گروهها در داخل واحد اقتصادی هستند ، یعنی همانهایی که مدیریت و کنترل عملیات آن واحد را به عهده دارند. برخی دیگر که در خارج هستند ، پول کافی جهت انجام عملیات آن واحد را در اختیار قرار می دهند و یا به منظور وضع قوانین و مقررات و یا تعیین مالیات بر درآمد به نتایج حاصله از فعالیتهای مالی آن واحد نیازمندند.

در نتیجه ، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشهای حسابداری را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

  1. استفاده کنندگان داخلی یا درون سازمانی (که عمدتا مدیران اجرایی می باشند.)
  2. استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی ( صاحبان سرمایه ، دولتها ، بانکها ، رقبا و …)

۱-۷ آشنایی با دوره مالی

دوره حسابداری سالانه برای یک واحد تجاری را دوره مالی می نامند. 

اغلب واحدهای تجاری ،سال مالی متناسب با نحوه عملیات خود انتخاب می کنند که ممکن است با سال تقویمی تطبیق نکند. مدیران برای کنترل عملیات و تصمیم گیری

به اطلاعات مالی صحیح و به موقع نیاز دارند و این اطلاعات فقط از یک سیستم کارآمد بدست می آید. اگرچه مدیران در جریان جزئیات روشهای روزمره و روشهای

حسابداری پایان دوره مالی نیستند اما موثربودن این روشها در کیفیت و سرعت اطلاعاتی که دریافت می کنند تاثیر عمده ای دارد.

طول دوره چرخه حسابداری معمولا یکسال است. ولی بسیاری از واحدهای تجاری صورتهای مالی خود را به صورت ماهانه یا سه ماهه نیز تهیه می کنند.

۱-۸ شناسایی اصول بررسی عملکرد مالی موسسات

عملکرد مالی موسسات را می توان بوسیله گردش مالی هر روزه بررسی و شناسایی کرد . پس از تهیه سند حسابداری و ثبت آن در دفاتر روزنامه و کل و مانده گیری از

هریک از حسابهای دفتر کل و مشخص شدن مانده بدهکار یا مانده بستانکار هر حساب ، عملکرد هر حساب مشخص و با تحلیل و بررسی کل حسابها می توان عملکرد

مالی موسسات را به روش نسبت های مالی مشخص و تعیین نمود.

حسابداری با تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی آغاز میشود.قبل از ثبت گزارش یا تغییر اطلاعات مالی هر حسابدار باید یکایک معاملات و عملیات مالی موسسه را

تجزیه و تحلیل کند.

ادامه دارد…

هدف من از تهیه  مجموعه  “آموزش گام به گام حسابداری ” ، آموزش و  یادگیری  کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری و آمادگی آنها در مواجه با مصاحبه های تخصصی مالی و افزایش کارآیی این عزیزان جهت ورود به بازار کار می باشد .

دانستن اصول حسابداری نیاز مبرم و صددرصد هرشخصی است که می خواهد در این حرفه تحصیل یا فعالیت نماید.این مجموعه در فصلهای مختلف و با مطالب متنوع و بسیار کاربردی خدمت شما عزیزان ارائه میگردد.

 

 


به این مطلب امتیاز بدهید:
آموزش گام به گام حسابداری -عملکرد مالی موسسات
امتیاز دوره 20%
میانگین امتیاز1 تعداد رای 1