حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی فرآیندی است با قاعده و منظم که به ارزیابی اثربخشی، کارایی و اقتصادی بودن عملیات یک سازمان در چارچوب کنترل های مدیریتی و گزارش نتایج نهایی ارزیابی همراه با ارائه پیشنهادات و توصیه های اصلاحی به افراد ذیصلاح می پردازد و نهایتاً منجر به استفاده بهینه از منابع سازمانی و ارتقای بهره وری آن خواهد شد.

مزایای حسابرسی عملیاتی

  • شناسایی نواحی مشکل آفرین، عمل مربوط وراهکارهای بهبود
  • فراهم آوردن فرصتهایی برای حذف هرگونه عدم کارایی و ضایعات یعنی کاهش هزینه
  • شناسایی فرصتهایی برای افزایش سطح درآمد
  • شناسایی مقاصد، اهداف عملیاتی، سیاستها ورویه های تعریف نشده سازمانی
  • شناسایی معیارهایی برای سنجش میزان دستیابی به مقاصد و اهداف عملیاتی
  • پیشنهادهایی برای بهبود سیاستها، رویه ها و ساختارسازمانی

حسابرسی عملیاتی دارای نکات کاربردی و مفهومی بسیار زیادی است و اگر شما قصد دارید به تمامی اجزای فعالیت های کسب و کار خود اشراف کامل داشته باشید پیشنهاد می کنیم فایل حسابرسی عملیاتی را از لینک های زیر دانلود نموده و مورد مطالعه قرار دهید.

اطلاعات دانلود

  • فرمت فایل: PowerPoint
  • حجم فایل: 219 کیلوبایت
  • شرکت سازنده: سازنده ای وجود ندارد.
  • رمز فایل: www.chaabok.com