دسته: قانون کار

قانون کار آن بخشی از قوانین جاری کشور را که مربوط به رابطه کارگر و کارفرمایان می باشد را تحت پوشش قرار داده و متولی آن وزارت کار و رفاه اجتماعی می باشد.با توجه به نیاز حسابداران و مدیران مالی به آخرین قوانین و بخشنامه های مرتبط به قانون کار،در این طبقه بندی آخرین قوانین مرتبط قرار داده خواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری