آموزش تحلیلی حقوق و دستمزد

بدلیل نیاز تعداد زیادی از کاربران سیستمهای مکانیزه حقوق دستمزد برآن شدیم خودآموزی تهیه شود که با استفاده از آن افراد بتوانند مهارتهای لازم در استفاده از سیستمهای مکانیزه و دستی را کسب نمایند. قبل از استفاده از سیستمهای مکانیزه لازم است افراد با سیستم حقوق و دستمزد آشنا شوند و رویه ها و فرمولهای محاسباتی آنرا بشناسند.

لازم به ذکر است علاقه مندان کافی است با استفاده از خودآموز و تمرینهای آن به اندازه کافی تمرین کنند تا مهارت لازم را کسب نموده و بعد از کسب این مهارت براحتی حقوق و دستمزد هر شرکتی را با توجه به آئین نامه های داخلی و قوانین مربوطه محاسبه کنند.

هدف خودآموز آموزش تحلیلی حقوق و دستمزد:

با استفاده از خود آموز آموزش تحلیلی سیستم حقوق و دستمزد می توان پس از مطالعه و اجرای تمرینهای آن، جهت محاسبه حقوق و دستمزد بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک مهارت کسب نمود.

کارهائی که پس از مطالعه و اجرای تمرینهای این خودآموز می توان انجام داد به شرح زیر می باشد.

 • استخراج فرمولهای محاسباتی از آئین نامهای داخلی یا قوانین مربوط به حقوق و مزایا .
 • استخراج اطلاعات اولیه کارکنان اعم از حکم کارگزینی، اطلاعات کارکرد و تغیرات ماهانه.
 • بررسی و کنترل اطلاعات فوق و پردازش آنها.
 • تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت و سازمانهای زیربط.
 • صدور سند حقوق و دستمزد جهت سیستم حسابداری.
 • محاسبه عیدی و پاداش آخرسال، تهیه گزارشات و سند مربوطه.
 • محاسبه بازخرید مرخصی، تهیه گزارشات و سند مربوطه.
 • محاسبه ذخیره سنوات خدمت، تهیه گزارشات و سند مربوطه.
 • محاسبه مقرری ماه اول جهت کارکنان استخدام کشوری ، تهیه گزارشات مربوطه.
 • محاسبه بیمه (بیمه تامین اجتماعی، بیمه آینده ساز، بیمه بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی، بیمه مازاد درمانی و …).
 • محاسبه مالیات بر درآمد حقوق با روشهای موجود .

چه کسانی می توانند از آموزش تحلیلی سیستم حقوق و دستمزد بهره بگیرند :

این خودآموز ویژه افرادی است که هیچ گونه اطلاعی از عوامل حقوقی ندارند و تعاریف و نحوه محاسبه عوال حقوقی را بصورت اصولی نمی دانند.واگر شما هم از آن دسته از حسابدارانی هستید که به تعاریف و فرمول های حقوقی تسلط ندارید،راهنمای خودآموز حقوق و دستمزد یک گزینه مناسب برای یادگیری جامع عوامل حقوقی می باشد

دستور العمل استفاده از خود آموز:

آموزش تحلیلی سیستم حقوق و دستمزد برای یک نفر به صورت نمونه اجرا شده است  بعد از خواندن هر مرحله اطلاعات ضمیمه شماره ۲ که مربوط به ۲۰ نفر می باشد را مانند نمونه کار انجام شده  محاسبه کنید.

150,000 ریال – خرید