نمونه فرم های واحد بازرگانی و انبار و امور قراردادها

نمونه فرم های واحد بازرگانی و انبار و امور قراردادها با توجه به نیاز کسب و کارها به داشتن فرم های استاندارد و iso تهیه گردیده است.فرم های مندرج در این پکیج با توجه به پروژه ای که برای یک شرکت بسیار بزرگ انجام گردیده استخراج شده و در قالب این پکیج و در نسخه ۱ ارائه گردیده است.این محصول که خاص سایت چابک می باشد برای الگوبرداری  از فرم های در گردش کسب و کارها بسیار مناسب می باشد.

اگر شما قصد دارید تا فرم های موجود در سازمان کار خود را بهینه سازی نموده و از یک الگوی استاندارد استفاده نمائید پیشنهاد می کنیم حتما از فرم هایی که در این پکیج قرار داده شده است استفاده نمائید.

بخش های محتلف نمونه فرم های واحد بازرگانی و انبار و امور قراردادها :

 • واحد بازرگانی
 • واحد انبار
 • واحد قراردادها

فرم های مربوط به واحد انبار:

 • فرم رسید مستقیم
 • فرم رسید انبار
 • برچسب کالا
 • فرم درخواست کالا از انبار
 • فرم درخواست خرید کالا
 • فرم برگ خروج کالا
 • فرم برگشت کالا به تامین کننده
 • فرم لیست مغایرت انبار گردانی
 • فرم آمار بدست آمده از انبار گردانی
 • فرم اقلام رسید نشده

فرم های مربوط به واحد تدارکات و بازرگانی:

 • فرم فهرست تامین کنندگان
 • فرم ارزیابی انتخاب تامین کنندگان
 • فرم ارزیابی دوره ای ( عملکرد ) تامین کنندگان سازنده
 • فرم ارزیابی دوره ای ( عملکرد ) تامین کنندگان فروشنده
 • فرم انتخاب منبع خرید خدمت
 • فرم عملکرد منبع خرید خدمت
 • فرم فهرست مقایسه قیمتهای پیشنهادی
 • و …..

فرم های واحد قراردادها:

 • فرم تعهدات سازنده
 • فرم جدول امتیاز فنی

اطلاعات تمامی فرم های موجود در این پکیج را می توانید از اینجا دریافت و مشاهده نمائید.

 

 

 

 

250,000 ریال – خرید