تبلیغات

پاسخ به سوالات مستمری بازماندگان

[ad_1]

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:


برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه­ شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

۱-    درصورت فوت بیمه­ شده بازنشسته (بند ۱ ماده ۸۰ قانون)

۲-    درصورت فوت بیمه­ شده ازکارافتاده کلی مستمری­بگیر (بند ۲ ماده ۸۰ قانون)

۳-    درصورت فوت بیمه­ شده­ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق­بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)

۱-۳- چنانچه بیمه­ شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق­بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ۲ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)

۲-۳- درصورتیکه بیمه­ شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق­بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ۳ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین­اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­بیمه پرداخت کرده­اند.)

۴-    در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری­های حرفه­ای فوت نماید. (بند ۴ ماده ۸۰ قانون)

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

۱-    عیال دائم بیمه­ شده متوفی

۲-    شوهر بیمه­ شده زن

مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.

۳-    فرزندان ذکور متوفی

درصورتی که سن آنان حداکثر ۱۹ سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.

۴-    فرزندان اناث متوفی

درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.

۵-    پدر و مادر متوفی

درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

آیا درصورت فوت بیمه ­شده زن به بازماندگان او مستمری تعلق می­گیرد؟

برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه­شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مذکور از تاریخ تصویب «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین­اجتماعی و سایر صندوق­های بازنشستگی مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۶» بلامانع خواهد بود.

بنابراین در اجرای قانون مذکور جهت برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه­ شده زن نیازی به رعایت قسمت «الف» بند (۲) قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت­تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند.) نمی­باشد.

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

۱-    درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری

۲-    اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط

۳-    اصل و تصویر گواهی وفات بیمه­ شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال

۴-    اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی

۵-     گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی­صلاح درخصوص فرزندان ذکور

۶-    تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر

۷-    مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه­ شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی)، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و…)

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می­شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری­بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می­گردد.

درصورت فوت بیمه­ شده­ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق­بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح ذیل محاسبه می­گردد بهره­مند خواهند شد:

دستمزد مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ۷۲۰ روز قبل از فوت یا شروع بیماری منجر به فوت × ۳۰
متوسط دستمزد ماهیانه =———————————————————————————————
روزهای کارکرد ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ فوت یا شروع بیماری منجر به فوت
سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ۳۵ سال) × متوسط دستمزد ماهیانه

مستمری استحقاقی =

———————————————————————————–
                                         ۳۰

به هریک از بازماندگان چه سهمی از مستمری، تعلق می­گیرد؟

  • – میزان مستمری همسر بیمه­ شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه­ شده است و درصورتی که بیمه ­شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
  • – میزان سمتمری هر فرزند بیمه­ شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه­شده می­باشد ودرصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
  • – میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه­ شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه­ شده می­باشد.
  • منبع:سازمان تامین اجتماعی
[ad_2]

لینک منبع

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری