لطفاً تا پایان آپلود فایل (ها) منتظر بمانید...
% 0
دوره های آموزشیهزاران کارفرما منتظر شما هستند، دانش خود را افزایش دهید و بهترین انتخاب باشید.
همه دوره ها
آموزش نرم افزار فروش همکاران سیستم با مثال های عملی و کاربردی
آموزش نرم افزار فروش همکاران سیستم با مثال های عملی و کاربردی
159 هزار تومان
آموزش جامع نرم افزارهای سپیدار سیستم با پروژه کاربردی
آموزش جامع نرم افزارهای سپیدار سیستم با پروژه کاربردی
670 هزار تومان
آموزش نرم افزارخزانه داری همکاران سیستم بصورت تحلیلی و کاربردی
آموزش نرم افزارخزانه داری همکاران سیستم بصورت تحلیلی و کاربردی
179 هزار تومان
آموزش نرم افزار انبار همکاران سیستم بصورت تحلیلی و کاربردی
آموزش نرم افزار انبار همکاران سیستم بصورت تحلیلی و کاربردی
229 هزار تومان
دوره آموزش بسته تولیدی سپیدار سیستم ۱۰۰درصد تحلیلی و حرفه ای
دوره آموزش بسته تولیدی سپیدار سیستم ۱۰۰درصد تحلیلی و حرفه ای
470 هزار تومان
آموزش نرم افزار تامین کنندگان و انبار سپیدار سیستم
آموزش نرم افزار تامین کنندگان و انبار سپیدار سیستم
159 هزار تومان
آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
179 هزار تومان
آموزش نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم
آموزش نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم
129 هزار تومان
جدیدترین آزمون های آنلاینبا شرکت در آزمون های تخصصی سایت چابک،دانش خود را بسنجید و در صورت قبولی گواهینامه دریافت نمائید.
حسابرسی
حسابرسی َشرکت کننده: 4 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آمار تخصصی حسابداری
آمار تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
ریاضی تخصصی حسابداری
ریاضی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 1 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
زبان انگلیسی تخصصی حسابداری
زبان انگلیسی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 5 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون مفاهیم حقوق و دستمزد
آزمون مفاهیم حقوق و دستمزد َشرکت کننده: 9 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
جدیدترین مطالبتازه ترین پست های آموزشی سایت را در این بخش مشاهده می کنید
آموزش نرم افزار انبار سپیدار سیستم آموزش نرم افزار انبار سپیدار سیستم 95 نرم افزارهای حسابداری
آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم 143 نرم افزارهای حسابداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون کار جمهوری اسلامی ایران 135 قوانین و مقررات
آموزش حسابداری صنعتی مقدماتی آموزش حسابداری صنعتی مقدماتی 298 حسابداری صنعتی
آموزش جامع حسابداری موجودی مواد و کالا آموزش جامع حسابداری موجودی مواد و کالا 171 حسابداری و مالی
آموزش تهیه صورت جریان وجوه نقد آموزش تهیه صورت جریان وجوه نقد 80 حسابداری مالی
تمام حقوق مادی و معنوی برای وب سایت حسابداری چابک محفوظ است.