تبلیغات

تشریح مزایای قانون جدید مالیات بر ارث توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسابرسی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح مزایای قانون جدید مالیات بر ارث که برای وراث متوفیان سال۱۳۹۵ به بعد اجرایی می‌شود، گفت: قانون جدید کار وراث را راحت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تغییرات بنیادینی داشته است، گفت: یکی از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها در بخش مالیات بر ارث می‌باشد که به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در قانون سابق محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بوده است که این مبنا مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد، افزود: با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفاً در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، تصریح‌کرد: سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ۳درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌باشد.

وی اضافه کرد: در خصوص مالیات املاک، معادل ۱.۵برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتی و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنین در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ های مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات می باشد.

تقوی نژاد با اشاره به کاهش نرخ‌های مالیات بر ارث، تصریح کرد: نرخ‌های مقرر در ماده ۱۷ قانون برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخ‌های طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول می‌باشد.

وی همچنین در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، عنوان کرد: مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی صرفاً به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک می‌باشد. در غیراینصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های مذکور در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات می باشد.

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون، گفت: کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده دراظهارنامه امکان پذیر است، بنابراین باید در موارد تسلیم اظهارنامه کلیه ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.

تقوی نژاد همچنین در خصوص گواهی مالیات بر ارث، اظهارداشت: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها، صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا سایر اشخاص می‌بایست گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند.

وی در خصوص جرائم ناشی از دریافت نکردن گواهی عدم شمول مالیات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات متعلق می‌شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف، شرکاء و معاونان وی در تخلف مسئولیت تضامنی دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اخذ گواهی ماده ۳۴ قانون ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است، عنوان کرد: برای صدور گواهی حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد فوت می کنند، نیست و دادگاه‌ها می‌توانند برای این متوفیان بدون اخذ گواهی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام نمایند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: نمونه فرم اظهارنامه مالیاتی و همچنین درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و به نحو مقتضی در دسترس مودیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین در خصوص موارد عدم شمول مالیات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، بازخرید خدمت مرخصی، اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر یا حبس واقع شده و همچنین اثاث البیت محل سکونت متوفی از جمله این موارد هستند.

تقوی نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهندبود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر ارث، تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ در خصوص نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی مالیات بر ارث و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ماده ۳۴ قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.

گفتنی است، تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی می‌باشد و برای متوفیان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال ۱۳۹۴ کمافی السابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف ۶ ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.


[ad_2]

لینک منبع

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری