تبلیغات

آشنایی با شرح وظایف حسابداری انبار در حسابداری

شرح وظایف حسابداری انبار

حسابداری انبار به کنترل کلیه رویدادهای مرتبط با انبار اطلاق می گردد که خروجی آن صدور سند حسابداری رویدادهای مرتبط با انبار در دفاتر حسابداری می باشد.حسابداری انبار رابط ما بین واحد انبار و واحد حسابداری است و تمامی پردازش ها و گزارشات ریالی در واحد حسابداری انبار صورت گرفته و انجام  می شود.حسابدارانی که در واحد حسابداری انبار فعالیت می کنند دائما باید اطلاعات و رویدادهای رخ داده در واحد انبار را کنترل کرده و دریافت نموده و تبدیل به سند حسابداری نماید.

اسناد انبار از جمله اسناد مثبته ای هستند که با توجه به تاثیر کاهنده و افزاینده ای که بر موحودی کالا دارند دارای سند حسابداری می باشند و شما به عنوان یک حسابدار می بایستی به این اسناد و نحوه صدور آنها آشنایی کافی داشته باشید.مهمترین وظیفه حسابدار انبار،شناخت اسناد مثبته انبار می باشد.

در پائین برخی از اصطلاحات و واژه های انباری که یک حسابدار انبار باید آنها را بداند بیان خواهیم کرد و در نهایت شرح وظایف حسابداری انبار را تشریح خواهیم کرد.

 

وظایف انباردار

اگر قصد دارید به عنوان انباردار در یک شرکت فعالیت داشته باشید باید بدانید که انبارداری جز پرریسک ترین مشاغل حوزه مالی و اداری است و هرگونه سهل انگاری در این شغل می تواند به زندگی خصوصی و شغلی شما لطمه وارد نماید.با توجه به اینکه شما با مهمترین دارایی های شرکت سروکار دارید،بی توجهی وسهل انگاری شمامی تواند منجر به از بین رفتن این دارایی ها و خسارت های سنگین به شرکت گردد.از این رو شرکت ها برای استخدام انباردار مورد نیاز،شرط اخذ تضمین را قرار داده و تضامین سنگین دریافت می دارند.
مسئولیت هایی که انباردارها بایستی به عهده بگیرند را در این بخش برمیشماریم و دقت داشته باشید این وظایف و مسئولیت ها بصورت مستمر و دائما بایدکنترل شود:

 1. تمیز و مرتب نگه داشتن انبارها.
 2. ممانعت از ورود اشخاص غیر مجاز به داخل انبارها.
 3. طبقه بندی ، تنظیم و کدگذاری کالا واجناس.
 4. تحویل گرفتن کالاهای وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش کالا / برگ خریدکالا.
 5. قرار دادن مواد وکالای رسید شده در محل صحیح از پیش تعریف شده در انبار
 6. صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا به واحدهای درخواست کننده پس از کنترل امضاء های مجاز
 7. صدور حواله مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
 8. ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
 9. صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
 10. مراقبت و نگهداری کالاها از سرقت ، صدمه ، حادثه و غیره
 11. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
 12. بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تهیه کارت برای هر یک از اقلام انبار

به طور کلی انباردار باید با اصول و روشهای نوین انبارداری و با گردش کار انبار آشنا بوده و به یک سیستم انبارداری کارا و به هنگام مسلط باشد.

 

تعریف انبار

انبار به جایی اطلاق می گردد که کالاها در آنجا نگهداری می شوند.و مجموعه ای از عناصر وابسته به یکدیگر است که این عناصر عملیات مربوط به دریافت کالاها ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به واحد های متقاضی به اندازه مناسب و با کیفیت مناسب را بر عهده دارد.
این تعریف بطور شفاف بیان می کند که کسی که عهده دار مسئولیت انبار می گردد می بایستی کالاها را با دقت بررسی نموده ودریافت نماید و نسبت به نگهداری آن در محلی مناسب اهتمام ورزد و در نهایت با رعایت قوانین و مقررات ،نسبت به تحویل به موقع و دقیق کالا به مصرف کننده یا درخواست کننده کالا اقدام ورزد.

 

تعریف کالا

به تمام وسایلی که نیازهای انسان را بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برآورده می کنند کالا اطلاق می گردد.دومین بخش مهم از مبحث انبار،کالاست و اصلا تمامی مبحث انبار به خاطر کالا و اهمیت مراقبت و نگهداری از کالا می باشد.برای اینکه راحت تر بتوانیم کالا را بشناسیم انواع تعاریفی که از کالا وجود دارد را برای شما آورده و در نهایت سایر مواردی که مربوط به انبار هست را خدمت شما تشریح خواهیم کرد.

 

واحدهای سنجش و کاربردهای آن

به مقیاس اندازه گیری یک واحد از کالا را واحد سنجش می گویند.با استفاده از واحدهای سنجش ما می توانیم کالاها را بشماریم و در نهایت گزارشات مختلفی بر اساس واحدهای سنجش دریافت نمائیم.بدون تعریف واحد سنجش، امکان کنترل کالاها وجود ندارد و سردرگمی ایجاد خواهد شد.

 

طبقه بندی کالا

سازمان ها و شرکت ها از طبقه بندی کالا ها به جهت دسته بندی و انجام شناسایی اولیه برای کالا های در گردش خود کمک می گیرند. طبقه بندی کالا در انبار کمک می کند تا شما از تنوع کالا های موجود در سازمان اطلاع کسب نمائید.
هر سازمان به دلیل تفاوت در فعالیت و ماموریت خود از تنوع خاصی در حیطه کالا ها ( ماشین آلات ،تجهیزات ، مواد اولیه و کالا های پشتیبانی) برخوردار است از این رو طبقه بندی کالا در انبار هر سازمان منحصر به خود آن سازمان می باشد و بکارگیری هر طبقه بندی کالا (طبقه بندی ایران کد ، طبقه بندی MESC ، طبقه بندی ناتو NATO ،طبقه بندی کالا در انبار یک سازمان دیگر و …) بدون در نظر گرفتن دایره تنوع کالا های در گردش نمی تواند برای سازمان مفید واقع گردد.

اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا به شرح زیر می باشد:

 1. موجودیهایی که دارای صفات و وجوه مشترک هستند یا کاربرد مشترک دارند در یک گروه طبقه بندی گردند.
 2. احتیاجات مختلف یک موسسه به همراه شرایط و نیازهای همان موسسه مد نظر قرار می گیرد.
 3. انعطاف پذیری و سادگی طبقه بندی کالا و قابل فهم بودن آن برای کلیه کارکنان موسسه در نظر گرفته شود.
 4. نظام جامع و مدونی می بایست طراحی و پیاده و به موقع اجرا گذاشته شود که کلیه موجودیهای فعلی و آتی انبار را در بر گرفته و پوشش دهد.
 5. گروه ها یا دسته های مختلف کالا باید بر اساس واحدهای شمارش رایج مشخص شوند.
 6. روش طبقه بندی می بایست طوری انتخاب و تنظیم شود که در زمان اضافه کردن اقلام جدید طبقات گروه های کالا تغییر نکند و قابل جذب در سیستم مزبور باشد.
 7. طبقه بندی موجودیها می بایست به نحوی انجام شود که در صورت استفاده از نرم افزارهای رایانه ای قابلیت انطباق را داشته باشد.

 

روش های اندازه گیری موجودی کالا

موجودی مواد و کالا از طریق سیستم های زیر قابل اندازه گیری می باشند:

سیستم ثبت ادواری موجودی کالا

در سیستم ثبت ادواری،موجودی های مواد و کالا تنها در پایان دوره مالی شمارش و اندازه گیری می شود.برای محاسبه بهای تمام شده موجودی های پایان دوره،هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای تمام شده یک واحد ضرب می شود.

در روش ثبت ادواری موجودی های کالا در پایان دور ه ای که صورتهای مالی تهیه می گردد بطورعینی شمارش می شود.سپس موجودی کالای آماده فروش را از بهای تمام شده موجودی پایان دوره کسر نموده و در این صورت موجودی کالای مصرف شده بدست می آید.

سیستم ثبت دائمی موجودی کالا

سیستم ثبت دائمی موجودی کالا به ما الزام می کند که برای هر کالا یک کاردکس تشکیل داده و تمامی ورودی ها و خروجی ها و مانده کالا بطور منظم در آن ثبت و ضبط گردد.دراین سیستم، داشتن موجودی لحظه ای و آنی کالا دارای اهمیت بالایی می باشد.
در مواقعی که کالای گران بها در انبار وجود دارد و یا اینکه قصد کنترل حداقل موجودی و یا حداکثر موجودی را داشته باشیم می بایستی از روش ثبت دائمی استفاده نمائیم.

در هر دو سیستم ثبت دائمی و ادواری ،لازم هست حداقل سالی یکبار شمارش انبارگردانی در پایان دوره مالی صورت بگیرد

 

گردش کار انبار

انبار یکی از واحدهایی است که تمامی واحدهای سازمان یک شرکت به نحوی با آن سرو کار دارند.با توجه به بزرگی یا کوچکی یک شرکت ،ارتباط مابین انبار و سایر واحدهای سازمان می تواند متغیر باشد مثلا در سازمانی که ۵۵ هزار نفر نیرو بوده و دارای چندین معاونت بوده وپراکندگی جغرافیایی دارد مدل ارتباط و یکپارچگی آن با شرکتی که سازمان کار ساده تری دارد با هم متفاوت خواهد بود.

گردش کار انبار

واحدهایی که بطور مستقیم از انبار تاثیر می پذیرند به شرح زیر می باشند:

 1. تولید
 2. توزیع
 3. واحد مهندسی
 4. کنترل کیفیت و بازرسی
 5. واحد خرید
 6. واحد فروش
 7. واحد تعمیر و نگهداری
 8. واحد حسابداری

 

انواع اسناد انبار

اسناد انبار به اسنادی اطلاق می شود که بر روی موجودی کالا در انبار تاثیر می گذارند.این اثرات بصورت افزاینده و کاهنده و بی تاثیر بوده و ما به عنوان فردی که قصد داریم در انبار یا واحد حسابداری انبار فعالیت کنیم به این نوع اسناد آشنا شویم.

اسناد افزاینده موجودی انبار

اسناد افزاینده موجودی انبار به اسنادی اطلاق می گردد که با صدور آنها به موجودی کالاها در انبار افزایش می یابد.اسناد افزاینده همان رسید های انبار می باشند که در مبحث قبلی به آن اشاره گردید و با توجه به تاثیراتی که این اسناد بر موجودی کالا می گذارند دارای سند حسابداری هم می باشند.

اسناد کاهنده موجودی انبار

اسناد کاهنده موجودی انبار به اسنادی اطلاق می گردد که با صدور آنها، موجودی کالاها در انبار کاهش می یابد.اسناد کاهنده همان حواله های انبار می باشند که در مبحث قبلی به آن اشاره گردید و با توجه به تاثیراتی که این اسناد بر موجودی کالا می گذارند دارای سند حسابداری هم می باشند.

اسناد بی تاثیر بر موجودی کالا

اسناد انبار بی تاثیر بر موجوی کالا اسنادی هستند که ما از آنها برای ثبت اطلاعات کالاهای خریداری شده یا تولید شده استفاده می کنیم ولی این اطلاعات هیچ گونه تاثیر افزاینده ای بر روی موجودی کالا ندارند همانند رسید موقت کالا که تا زمان تایید نهایی به موجودی کالا اضافه نمی شوند.

 

انبار و حسابداری انبار دارای نکات بسیاری است و شما باید به تمامی این مفاهیم تسلط داشته باشید و سپس در واحد حسابداری انبار مشغول به فعالیت شوید.ما تا اینجا تلاش کردیم بصورت مختصر شما را با اصطلاحات انبار و وظایف انباردار آشنا کنیم.فرض می گیریم که شما این مفاهیم پایه ای را می دانید حال باید بدانیم وظیفه حسابدار انبار یا حسابداری انبار چیست؟

 

شرح وظایف حسابداری انبار

حال نوبت به وظایف حسابداری انبار هست و اینکه فردی که قصد دارد در واحد حسابداری انبار فعالیت کند باید چه ویژگی هایی داشته باشد.آیا برای حسابدار انبار باید به دنبال فرد خاصی باشیم؟

حسابداری انبار دارای وظایف مهمی است و جزئیات این وظایف به شرح زیر است:

 • دریافت اسناد انباردار از واحد انبار
 • ریالی کردن اسناد انبار با توجه به نوع کالا و طبقه بندی کالا
 • صدور سند حسابداری مربوط به اسناد انبار
 • کنترل تعدیلات و اصلاحات افزاینده و کاهنده اسناد انبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه
 • نگهداری مدارک مربوط به موجودیهای انبار و تهیه مغایرت انبار و حسابداری
 • نگهداری مدارک مربوط به سوابق کالاهای ورودی و خروجی
 • نگهداری مدارک مربوط به کالاهای امانی ارسالی و دریافتی
 • ارائه گزارشات دوره ای به مقامات مافوق براساس دستورالعمل های صادره
 • تهیه گزارش مالی انبار
 • گزارش موارد مشکوک به مدیریت مافوق
 • گزارشات مربوط به خرید و فروش انبار
 • همکاری با حسابرسان و ممیزین سازمانها
 • همکاری در انبارگردانی و تهیه گزارشات لازم
 • شرکت در کارگاه های آموزش انبارداری و یادگیری روش های جدید
 • عضویت در جوامع علمی حسابداری
 • شرکت در جلسات و محافل حسابداری
 • استفاده از کتابها و کلاس های حسابداری
 • داشتن برنامه برای ارتقاء در شاخه بالا دستی حسابداری
 • هر گونه اقدام که به ارتقاء سطح دانش حسابدار کمک می کند.
 • هماهنگی با سایر واحدها
 • کنترل فاکتورهای خرید از نظر نوع جنس و تعداد آن
 • کنترل حواله خروج از لحاظ تعداد و تاریخ
 • کنترل حواله های صادره کالای امانی
 • کنترل موجودی انبار و اعلام به موقع به کارفرما
 • کنترل ورود و خروج افراد
 • و کلیه کنترلهای لازم که به عهده حسابدار انبار می باشد.
 • پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت بهبود روند انبار و انبارداری

 حسابداری انبار یکی از واحدهای مهم حسابداری است و کنترل اطلاعات تعدادی و ریالی موجودی های انبار و صدور اسناد حسابداری مربوط به اسناد انبار، جزو مهمترین وظایف حسابداری انبار می باشد و ما در این پست مهمترین وظایف مربوط به حسابداری انبار را بیان کردیم.اگر قصد فعالیت در شغل حسابدار انبار را دارید پیشنهاد می کنیم حتما وظایف اشاره شده در بالا را با دقت مطالعه نموده و در صورتی که با روحیات شما انطباق دارد اقدام نمائید.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری