لطفاً تا پایان آپلود فایل (ها) منتظر بمانید...
% 0
7 روز تخفیف ویژه آموزش جامع نرم افزارهای سپیدار سیستم تا 28 دیماه

اطلاعات آزمون شما در بخش حسابداری

رتبه شما در رده بندی
رتبه شما در رده بندی کل
تعداد آزمون های قبول شده
آزمون هایی که شرکت کردید
حسابرسی َشرکت کننده: 3 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آمار تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
ریاضی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 1 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
زبان انگلیسی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون مفاهیم حقوق و دستمزد َشرکت کننده: 9 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون مالیات بر ارزش افزوده َشرکت کننده: 5 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون سهام و حسابداری سهام َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون رایانه کار (ACDL) َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری دارایی های ثابت َشرکت کننده: 3 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون انبار و حسابداری انبار َشرکت کننده: 4 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون صورتهای مالی َشرکت کننده: 4 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری سفارشات خارجی َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری پیمانکاری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون ثبت های حسابداری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری دولتی َشرکت کننده: 1 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون گزارشگری مالی َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری شرکتها َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون رایانه کار حسابداری َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری مقدماتی َشرکت کننده: 3 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری مالیاتی َشرکت کننده: 3 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری صنعتی َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون استانداردهای حسابرسی َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون استانداردهای حسابداری َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری پیشرفته َشرکت کننده: 1 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری میانه َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حقوق تجارت َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
نام آزمون دسته بندی پاسخ درست درصد تاریخ آزمون
حسابداری دارایی های ثابت حسابداری 25/40 %55 8 شهریور 98
مفاهیم حقوق و دستمزد فناوری اطلاعات 25/40 %55 1 شهریور 98
حسابداری مقدماتی زبان انگلیسی 19/40 %49 25 مرداد 98
رایانه کار حسابداری اقتصاد 26/40 %56 4 مرداد 98
صورتهای مالی کامپیوتر 14/40 %38 12 تیر 98
تعیین سطح دوره حسابداری سپیدار سیستم روانشناسی 38/40 %86 13 اردیبهشت 98
حسابداری مقدماتی زبان انگلیسی 19/40 %49 25 مرداد 98
رایانه کار حسابداری اقتصاد 26/40 %56 4 مرداد 98
صورتهای مالی کامپیوتر 14/40 %38 12 تیر 98
تعیین سطح دوره حسابداری سپیدار سیستم روانشناسی 38/40 %86 13 اردیبهشت 98
رتبه نام کاربری امتیاز +/- تغییر رتبه
1 ehsanrasouli 3265 5
2 mahshidmilani 3200 1
3 rezakamali 2850 3
4 sinashabani 2860 0
5 saeedghanbari 2695 2
6 sohrabtahmasbi 1263 2
7 sohrabtahmasbi 1263 2
تمام حقوق مادی و معنوی برای وب سایت حسابداری چابک محفوظ است.