تبلیغات

بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

بخشنامه

موضوع : اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین نامه طرز تهیه تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر بیمه)

تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۷۲

بسمه تعالی
بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد 

موضوع : اصلاح تبصره یک ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) 
شورایعالی تامین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۲/۲/۷۲ بموجب مصوبه شماره ۷۲۲۶ /ش ت مورخ ۱۲/۲/۷۲ تبصره یک ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ را به ترتیب زیر اصلاح نموده است :
تبصره یک: مزایای نقدی غیر مشمول حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی , کمک عائله مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی ) هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ،عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری, حق , پاداش نهضت سوادآموزی , حق التضمین (کسر صندوق) خسارات اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید .سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.
با توجه به اصلاحیه مذکور از اول خرداد سال ۱۳۷۲ مزایائی که بابت بازخرید ایام مرخصی , کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی (مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه میباشد) هزینه سفرو فوق العاده ماموریت , عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری (موضوع بخشنامه ۱۷۳ فنی) حق شیر , پاداش , نهضت سوادآموزی, حق التضمین (کسر صندوق)، خسارات اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید به بیمه شدگان پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه نبوده و سایر مزایای نقدی پرداختی به بیمه شدگان تحت هر عنوان مشمول کسر حق بیمه میباشد. لذا مقتضی است مراتب را به اطلاع کارفرمایان رسانیده و طبق آن عمل گردد.
بدیهی است قبل از خرداد ۷۲ بایستی طبق ضوابط و دستورالعملهای قبلی در این مورد عمل شود.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان فنی و درآمد استانها و روسا و مسئولین فنی و درآمد واحدها میباشند.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
مهدی کرباسیان

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری